Salı, Eylül 26, 2023
spot_img
Ana SayfaKent BirlikleriTürkiye Belediyeler Birliği

Türkiye Belediyeler Birliği

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 1945 yılında belediyecilik alanında faaliyet göstermek üzere kamu yararına bir dernek olarak kurulmuş ve belediyelerin hak ve menfaatlerini dernek çatısı altında korumaya yönelik olarak belediyecilikle ilgili faaliyetlerini 57 yıl dernek statüsünde sürdürmüştür.

Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye’deki bütün belediyeleri tek çatı altında toplamak amacıyla Bakanlar Kurulunun 21 Ağustos 2002 tarih ve 2002/4559 sayılı kararıyla mahalli idare birliği statüsüne kavuşmuştur.

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 26.05.2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmesi ve 11.6.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ve bu Kanuna göre hazırlanan Türkiye Belediyeler Birliği Tüzüğü’nün İçişleri Bakanlığınca 28.09.2005 tarihinde onaylanmasıyla Türkiye Belediyeler Birliği, ulusal ve uluslar arası düzeyde belediyeleri temsil etme yetkisine sahip ve bütün belediyelerin doğal üyesi olduğu tek mahalli idare birliği özelliğine kavuşmuştur.

Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) görevleri, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 20 ve Türkiye Belediyeler Birliği Tüzüğü’nün 5’inci maddesinde sayılmıştır.

Türkiye Belediyeler Birliği’nin görevleri şunlardır;

 1. Türkiye’deki tüm belediyeleri Birlik çatısı altında toplamak.
 2. Belediyelerin menfaatlerini korumak ve gelişmelerine yardımcı olmak.
 3. Belediyelerin seçilmiş ve atanmış personel ve görevlilerini eğitmek.
 4. Belediyelerle ilgili kanun hazırlıklarında görüş bildirmek.
 5. İlgili yurtiçi ve yurtdışı merciiler nezdinde belediyeleri temsil etmek.
 6. Belediyelere rehberlik etmek.
 7. Belediyeler arasında yardımlaşma ve işbirliğini, teknik ve idarî bilgi ve deneyim değişimini teşvik etmek, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasını desteklemek.
 8. Belediyelerde “e-belediye”, “kent bilgi sistemi” vb. bilişim ve teknoloji uygulamalarının gelişmesine teknik destek sağlamak.
 9. Dünyada belediyecilik konusundaki gelişmeleri izlemek; belediyeleri ilgilendiren konularda araştırma – geliştirme, konferans, seminer, panel, yuvarlak masa toplantısı, teknik ve meslekî gezi vb. faaliyette bulunmak.
 10. Belediyelerle ilgili kitap, dergi, bülten vb. basılı materyal yayınlamak.
 11. Yurtiçinde belediyecilik konusunda görev ve hizmet yürüten kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve ortak hizmet projeleri yürütmek.
 12. Belediyecilik alanında faaliyette bulunan uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülke yerel yönetim birlikleri, dernekleri ve benzeri kuruluşları ile işbirliği yapmak, ortak projeler yürütmek, gerektiğinde bu tür kuruluşlara üye olmak, buralarda belediyeleri temsil etmek, belediyelerin bu kuruluşlarla ve diğer ülke belediyeleri ile ilişkilerine gerektiğinde aracılık etmek.
 13. AB sürecinde ülkemizin yerel yönetimler konusunda yapması gereken işler ve hazırlıklara katkı sağlamak, belediyelerin AB’nin hibe, teknik yardım, eşleştirme (twinning) vb program ve imkânlardan yararlanmalarına yardımcı olmak.
 14. İlgili mevzuat ve bu tüzük hükümlerine uygun olarak belediyeciliğin gelişmesine katkı sağlayacak her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

www.tbb.gov.tr/

RELATED ARTICLES
spot_img

Diğer Haberler