Ana Sayfa Kent Birlikleri Marmara Belediyeler Birliği

Marmara Belediyeler Birliği

AMAÇ

Marmara Belediyeler Birliği, yerel yönetimler ve belediyeler arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirerek, yerel yönetimlerin ve demokrasinin güçlenmesi için çalışmak; ülkemizde ve Birliğin üyesi olan belediyelerde, demokratik, katılımcı, saydam, hesap veren, insan hak ve özgürlüklerini esas alan bir yerel yönetim anlayışının yerleşmesi ve yaygınlaşması için çaba göstermektir.

www.marmara.gov.tr

YORUM YOK

Bir yorum yazın.